Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Bohaterowie Gdyni (29 obiektów)

„Miasto z morza i marzeń” to określenie doskonale opisujące Gdynię, powstałą dzięki ludziom, którzy upatrywali w możliwościach płynących z dostępu do morza spełnienie swoich marzeń o lepszym życiu. Przyjeżdżali na te tereny z różnych zakątków Polski i świata. Byli ludźmi przeróżnych profesji, a łączył ich pęd do działania, szeroki gest, chęć niesienia pomocy i współtworzenia polskiego okna na świat. Wszyscy oni byli bohaterami Gdyni. Aby przybliżyć sylwetki tych najznamienitszych i w ten sposób uhonorować ich czyny, przedstawiamy zbiór fotografii prezentujący piętnastu wspaniałych Ludzi Gdyni, uzupełniony o informacje biograficzne. Wśród nich znajdują się: Danuta Baduszkowa, Zygmunt Cywiński, Kazimierz Demel, Janina Krajewska, Julian Rummel, Józef Unrug, Józef Winnicki, Jadwiga Titz-Kosko, Teofil Zegarski, Mamert Stankiewicz, Jan Kamrowski, Włodzimierz Prochaska, Dżennet Skibiniewska, Wacław Szczeblewski, Aleksander Dulin.

Kolekcja w formie wyjątkowej ekspozycji prezentowana była w przestrzeni Galerii „Klif” od 19 grudnia 2019 do końca lutego 2020 roku.