Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Statek pasażerski s/s "Gdańsk" - budowa i pierwszy rejs (24 obiektów)

W pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozwój polskiej floty handlowej i pasażerskiej przebiegał powoli. Pierwsze inicjatywy rozwoju polskiej floty powstały poza krajem, między innymi nad Morzem Czarnym. W Stanach Zjednoczonych z inicjatywy środowisk polonijnych w 1919 roku założono spółkę pod nazwą  Towarzystwo Polsko-Amerykańskiej Żeglugi Morskiej. Z armatorskich przedsiębiorstw prywatnych, założonych po I wojnie światowej, najbardziej znanym i najdłużej działającym było Towarzystwo Żeglugi Morskiej „Sarmacja”, które było czynne w latach 1919–1926. Jednak dopiero na kilka miesięcy przed upadkiem firmy jej statek po raz pierwszy zawinął do portu w Gdyni.

Sytuacja w rozwoju polskiej floty handlowej i pasażerskiej poprawiła się dopiero w drugiej połowie lat 20. XX wieku, kiedy to państwo polskie bezpośrednio włączyło się w jej rozbudowę. Pod koniec 1926 roku powstało w Gdyni Przedsiębiorstwo Państwowe „Żegluga Polska”, które oprócz eksploatowania statków handlowych otworzyło również żeglugę pasażerską. W pierwszej kolejności na zamówienie ŻP w Stoczni Gdańskiej wybudowano dwa statki – „Gdańsk” i „Gdynię”.

W zbiorach Muzeum Miasta Gdyni znajduje się album przedstawiający budowę i pierwszą podróż statku s/s „Gdańsk”. Była to pierwsza jednostka pasażerskiej żeglugi przybrzeżnej ŻP. 19 czerwca 1927 roku w Tczewie podniesiono na nim banderę. Po uroczystości „Gdańsk” z grupą gości (m.in. minister Eugeniusz Kwiatkowski i żona Józefa Piłsudskiego Aleksandra wraz z córkami, gen. Mariusz Zaruski) wyruszył najpierw Wisłą, potem Zatoką Gdańską  pod Hel, a następnie do Gdyni.

Na kolekcję składają się zdjęcia z albumu wydanego przez The Internationall/Shipbullding and Engineering Co. Ltd. (Międzynarodowe Towarzystwo Budowy Okrętów i Maszyn Sp. Akcj./ Gdańsk) – jak głosi napis wytłoczony złotym kolorem na okładce. Znajdują się w nim 24 fotografie, naklejone pojedynczo na karty w albumie. Zdjęcia przedstawiają uroczystość rozpoczęcia budowy statku oraz jej przebieg w Stoczni Gdańskiej, a także wnętrze statku i pasażerów w czasie pierwszej podróży.