Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Zniszczenia i odbudowa miasta Gdyni w latach 1945 -1946 (30 obiektów)

W zbiorach Muzeum Miasta Gdyni znajduje się segregator, w którym naklejone na karty tekturowe są 174 fotografie przedstawiające wygląd miasta w latach 1945–1946. Zdjęcia te przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni trafiły do Muzeum z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

W wyniku działań wojennych Gdynia poniosła ogromne straty. Niemal całkowitej dewastacji uległ port. Niemcy, po zakończonej ewakuacji, rozpoczęli planowe zniszczenie urządzeń portowych i całej infrastruktury portu. Zniszczeniu uległo 90% falochronów i ponad połowa nabrzeży oraz około  25% magazynów. W różnych miejscach portu zatopiono statki i okręty, m.in. „Schleswig Holstein” – okręt, który swymi strzałami rozpoczął II wojnę światową. Główne wejście do portu zatarasowano wrakiem pancernika „Gneisenau”.

Samo miasto ucierpiało stosunkowo nieznacznie. Zniszczeniu uległo 16% budynków w mieście. Do najbardziej zniszczonych obiektów w centrum należały: przedwojenny budynek ZUS przy ul. 10 Lutego 22–24, budynek poczty przy ul. 10 Lutego czy kamienica Jana Skwiercza przy ul. Świętojańskiej 23. Na ulicach zalegały hałdy gruzu i wraki. Na placach i skwerach – m.in. na skwerze Kościuszki i placu Grunwaldzkim – chowano poległych w walkach, których dopiero w 1946 roku przeniesiono na cmentarz w Redłowie.

Na zdjęciach w segregatorze pokazany jest stan miasta przed rozpoczęciem prac  porządkowych i remontowych oraz po uporządkowaniu terenu.  Przedstawiony jest głównie rejon Śródmieścia i jego okolicy, ulice: 10 Lutego, Władysława IV, Świętojańska i Jana z Kolna, Starowiejska, Czołgistów (ob. al. Piłsudskiego). Można również zobaczyć tereny nieco oddalone od centrum, przy ul. Morskiej i Śląskiej.