Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Grupa nauczycieli Szkoły Powszechnej nr 1

Opis szczegółowy:

Fotografia czarno-biała, grupowa przedstawia nauczycieli Szkoły Powszechnej nr 1 na ulicy 10 Lutego w Gdyni. Na zdjęciu liczna grupa nauczycielek i nauczycieli pozująca do zdjęcia przed głównym wejściem do budynku szkoły. Z przodu, pierwszy od lewej siedzi Jan Kamrowski.

Jan Kamrowski (1883-1956) – nauczyciel i kluczowa postać początków szkolnictwa w Gdyni. Od 1911 uczył w wiejskiej szkole. W latach 20. wspierał wójta Radtkego przy przejmowaniu administracji miasta oraz został pierwszym polskim kierownikiem szkoły powszechnej. Prowadził Urząd Pocztowy oraz Urząd Stanu Cywilnego. Po uzyskaniu przez Gdynię praw miejskich w 1926 został jednym z członków Rady Miejskiej, a rok później – wybrany na zastępcę burmistrza (jednak z racji obowiązków oświatowych nie mógł przyjąć tej funkcji).

Intensywnie działał na rzecz budowy nowej szkoły (zorganizował m.in. ogólnopolską akcję „Promyk”), czego efektem było oddanie do użytku budynku szkoły powszechnej przy ul. 10 lutego. Równocześnie brał udział w życiu kulturalnym Gdyni, m.in. założył Związek Nauczycieli Polaków dla Gdyni i okolic, a także chór „Dzwon Bałtycki”, był również jednym z inicjatorów powstania w Gdyni oddziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, organizował kursy dokształcające dla dorosłych oraz oprowadzał po Gdyni jako przewodnik. Już w 1925 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W trakcie II wojny światowej był więziony, wysiedlony a potem wywieziony na roboty przymusowe, gdzie podupadł na zdrowiu. Po wojnie wrócił do Gdyni, gdzie wrócił do działalności edukacyjnej.

Dodatkowe dane:

Obiekt należy do kolekcji:

Bohaterowie Gdyni

Kategorie obiektu:

Ludzie

Okres:

1930-1939

Rodzaj/typ:

Fotografia

Autor: nieznany

Data: 1930

Sygnatura: MMG/HM/II/1959

Wymiary: 8,9 x 13,9 cm

Tworzywo: papier fotograficzny

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL