Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Port gdyński w czasie II wojny światowej (104 obiektów)

W czasie okupacji Niemcy  przekształcili  port gdyński w bazę niemieckiej marynarki wojennej (niem. Kriegsmarine). Stał się on bazą remontowo-zaopatrzeniową dla jednostek wojennych i transportowych. Założono tu także ośrodek szkoleniowy dla załóg jednostek pływających oraz ośrodek budowy okrętów podwodnych.

Jedynie  w niewielkiej części zachowano  przedwojenne zdania portu. Przede wszystkim w Basenie Węglowym nadal przeładowywano węgiel eksportowany do  neutralnej Szwecji, a importowano rudę żelaza. Ważne dla okupanta było również rybołówstwo, dlatego, w czasie okupacji w porcie gdyńskim znalazło się miejsce dla rybaków.

W zbiorach Muzeum Miasta Gdyni posiadamy zespół 158 zdjęć przedstawiających prace nad przebudową i dostosowaniem portu gdyńskiego do potrzeb okupanta. Wśród nich  można zobaczyć budowę magazynów paliw płynnych przy ob. ul. Śmidowicza, rozbudowę Falochronu Wschodniego, czy budowę drewnianych pomostów i  istniejącego do dzisiaj pirsu w Basenie Prezydenta.