Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Widzialne, niewiedzialne. Fotografie Tadeusza Wańskiego (66 obiektów)

Do czołowych reprezentantów polskiego piktorializmu należał Tadeusz Wański. Urodził się w roku 1894 w Środzie Wielkopolskiej. Fotografią zainteresował się jako człowiek już dorosły, dobiegający trzydziestki. Szybko jednak rozwinął swój ponadprzeciętny talent. Rok po rozpoczęciu pierwszych fotograficznych poszukiwań zdobył brązowy medal na I Wszechpolskiej Wystawie Fotografii „Światłocień” w Poznaniu w 1923 roku. W następnych latach intensywnie i z powodzeniem wystawiał swe prace w Polsce, we Francji, w Stanach Zjednoczonych czy w Japonii. Był aktywnym organizatorem fotograficznego środowiska, prezesem poznańskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii i współtwórcą Fotoklubu Polskiego.

Artysta związany wcześniej z Poznaniem w 1938 roku zamieszkał w Gdyni i pozostał w niej do końca swojego życia (zmarł w 1958 roku). Zajmował się fotografią, ale także prowadził firmę handlującą kawą i herbatą, której był współzałożycielem. W tym czasie stworzył wiele pięknych obrazów Gdyni, Gdańska i Sopotu, przede wszystkim skupiał się na okolicznych pejzażach. Jak wspomina syn artysty, ulubionym plenerem Tadeusza Wańskiego były wzgórza morenowe w pobliżu gdyńskich Działek Leśnych i Grabówka. Pejzaż stanowił główny temat jego twórczości, a malowniczych motywów poszukiwał również w Jugosławii, do której podróżował w latach 30. XX wieku.

Kolekcja „Widzialne, niewidzialne. Fotografie Tadeusza Wańskiego” to zbiór zdigitalizowanych 66 fotografii Tadeusza Wańskiego, pozyskanych przez Muzeum Miasta Gdyni dzięki dwukrotnemu dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2021 roku muzeum otrzymało dotację, pochodzącą z państwowego funduszu celowego, w ramach programu Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej 2021, na zakup 11 fotografii z podróży fotografika do Jugosławii w pierwszej połowie lat 30. XX wieku. Cała kolekcja stanowi największy zbiór jego dzieł wśród krajowych muzeów.