Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Gdyńskie lasy (25 obiektów)

Lasy otaczające Gdynię stanowią 45,5% powierzchni miasta i są z nim bezpośrednio związane. Zarządza nimi Nadleśnictwo Gdańsk, odpowiedzialne za ich gospodarkę i dostosowanie do potrzeb rekreacyjnych. Położenie tak dużego, cennego przyrodniczo obszaru leśnego bezpośrednio na styku z dużą aglomeracją miejską stanowi ewenement na skalę Polski. To sprawia, że wypoczynek na łonie natury jest bez wątpienia jedną z najchętniej wybieranych przez gdynian form spędzania wolnego czasu.

Urozmaicone ukształtowanie terenu oraz bogactwo przyrody sprawiają, że gdyńskie lasy mają wiele niezwykłych miejsc do odkrycia. Z tego powodu są one nie tylko doceniane przez mieszkańców, ale również objęte specjalną ochroną prawną. Ich znaczną część zajmuje utworzony w 1979 roku Trójmiejski Park Krajobrazowy – jeden z najstarszych parków krajobrazowych w Polsce. Najcenniejszymi walorami gdyńskich lasów są wyjątkowe, wznoszące się nawet na ponad 200 metrów nad poziomem morza, wzgórza morenowe i unikatowy klimat. Występują w nich liczne głazy narzutowe, uznane za pomniki przyrody i noszące często bajkowe nazwy, takie jak „Paweł i Gaweł” czy „Muminki”. Można spotkać również rzadkie gatunki roślin, w tym o charakterze górskim i podgórskim, podlegające ochronie prawnej. Skupiają się głównie w czterech gdyńskich rezerwatach przyrody oraz ośmiu użytkach ekologicznych. To wszystko powoduje, że gdyńskie lasy są nie tylko atrakcyjne turystycznie, ale również interesujące do prowadzenia badań przyrodniczych.

Jednak gdyńskie lasy charakteryzują nie tylko wyjątkowe walory naturalne, ale także bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne. Na ich terenie można znaleźć ślady osadnictwa człowieka nawet z okresu neolitu, a także cmentarzyska grobów skrzynkowych z VII-V wieku p.n.e. zlokalizowane w pobliżu Witomina, Wiczlina oraz Cisowej.

Od wieków okoliczne lasy stanowiły jedno z głównych źródeł utrzymania lokalnych mieszkańców. Prowadziły przez nie szlaki transportowe znad morza w głąb Kaszub, takie jak Pańska Droga (okolica współczesnych Działek Leśnych), którą udawano się do Kartuz, by handlować towarami, a w szczególności bałtyckimi rybami.

W XVII wieku leśne ścieżki zaczęli przemierzać pielgrzymujący do kaplicy na górze Świętego Mikołaja w Chyloni, gdzie według podań miało miejsce wiele cudów. Od początku XX wieku z walorów lasów coraz chętniej korzystali także letnicy przybywający do Gdyni. W tym właśnie okresie rozpoczęto rozwijać turystykę: drukowano pierwsze mapy turystyczne oraz stawiano na skrzyżowaniach leśnych dróg charakterystyczne kamienne drogowskazy kierujące do najbliższych miejscowości.

Lasy otaczające Gdynię odegrały istotną rolę podczas kampanii wrześniowej 1939 roku, kiedy stały się głównym miejscem walk prowadzonych przeciwko niemieckiemu najeźdźcy. Podobnie było w 1945 roku, gdy nacierające wojska radzieckie i polskie, po otrzymaniu planów niemieckiej obrony wykradzionych przez gdyńskich harcerzy, zdecydowały się na zdobycie Gdyni od strony lasu. Ślady tamtych wydarzeń możemy znaleźć do dzisiaj.

Dawid Gajos