Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Negatywy - Gdynia lat 30. XX w. (171 obiektów)

Zespół  85 negatywów czarno-białych przedstawiających Gdynię w latach 30. XX wieku. W dużej mierze są to fotografie Wacława Schulza z lat 1936-1939 przedstawiające panoramy miasta z rejonu Działek Leśnych,  fotografie Orłowa w rejonie mola, a także prace drogowe (m.in. brukowane) na  skwerze Kościuszki. Część zdjęć  przedstawiających gdyńskie dzielnice biedy jest autorstwa Antoniego Malinowskiego

Antoni Malinowski (1894-1974), członek Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, przed wojną pracownik Komisariatu Rządu

Wacław Schulz (1899-1977), pochodził z Wronek fotograf, właściciel zakładu fotograficznego „Foto-Fox”