Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Budowa sieci wodociągów i kanalizacji w Gdyni okresu międzywojennego (56 obiektów)

Wraz z rozwojem miasta i portu oraz związanym z tym napływem ludności, jednym z problemów  Gdyni stała się rozbudowa  wodociągów i kanalizacji. Początkowo budowano lokalne sieci dostarczające wodę na niewielkim obszarze. Jeszcze przed pierwszą wojną światową, w 1912 roku, na Oksywiu zainstalowano wiatrak napędzający pompę tłoczącą wodę do rurociągu zaopatrującego mieszkańców tej miejscowości. W 1924 roku Pierwsze Polskie Towarzystwo Kąpieli Morskich wybudowało rurociąg w rejonie Kamiennej Góry oraz studnię w rejonie obecnej ul. Ejsmonda, z której czerpano wodę dla budowanego w tym czasie letniska.

Odkąd Gdynia stała się miastem, Rada Miasta rozpoczęła starania o  systematyczną rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Na początku 1930 roku utworzono miejskie przedsiębiorstwo Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Już wtedy istniał w mieście system wodociągowy opierający się na wybudowanych dotychczas rurociągach i ujęciach wody, takich jak zbiornik wodny przy ul. Tatrzańskiej. W kolejnych latach oddawano do użytku kolejne zbiorniki wodne, stacje pomp, przepompownie w mieście: przy ul. Jana z Kolna, na Oksywiu i Obłużu, na terenie portu.

Największą inwestycją okresu międzywojennego w Gdyni w tym zakresie była budowa nowego ujęcia wody dla Gdyni w Rumi. W publikowanej kolekcji na początek zaprezentujemy fotografie z dwóch zespołów zdjęć przedstawiających tę inwestycję: MMG/HM/II/284/1-40 oraz MMG/HM/II/521/1-40. Zobaczyć będzie można na nich budowę magistrali wodociągowej w Chyloni, a także na łąkach pomiędzy Gdynią i Rumią oraz budowę hali maszyn w Janowie (ob. Rumia Janowo).