Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Gdynia w obiektywie Edmunda Zdanowskiego (336 obiektów)

Edmund Zdanowski (1905–1984)  wraz z żoną Bolesławą (1908–1982), która również była fotografikiem, na stałe osiedlili się w Gdyni w 1945 roku. Podjęli pracę w Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie. Edmund Zdanowski zorganizował i kierował Działem Fotografiki w tej szkole.  Pochodził z Wilna, gdzie się urodził i wychował. Był uczniem słynnego fotografika Jana Bułhaka, w którego zakładzie pracował i terminował. Jeszcze przed wojną był instruktorem w Zakładzie Fotografii Artystycznej Uniwersytetu im. Stefana Batorego. Od 1934 roku wraz z żoną prowadził w Wilnie własny zakład fotograficzny.

W zasobach Muzeum Miasta Gdyni znajduje się spory zasób ponad 700 negatywów i ponad 400 odbitek pozytywowych autorstwa Edmunda Zdanowskiego. Większość z nich przedstawia Gdynię, port i miasto, w pierwszym dwudziestoleciu po II wojnie światowej.  Podejmuje on takie tematy, jak zniszczenia wojenne portu w pierwszych latach po II wojnie światowej, pochody pierwszomajowe czy pracę portu, w tym m.in. portu rybackiego w pierwszych latach po wojnie. Sporą część kolekcji stanowią negatywy z powitania powracającego po II wojnie światowej statku m.s. „Batory” w 1947 roku, a także powitania statku m.s. „Krynica” przywożącego powracające z Kanady Skarby Wawelskie w 1961 roku czy pożegnanie „Daru Pomorza” wyruszającego w pierwszy po II wojnie światowej rejs szkoleniowy w 1946 roku.