Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Dworzec Morski i Magazyn Tranzytowy w Gdyni - album z 1933 roku (16 obiektów)

Album fotograficzny z zespołem dziesięciu czarno-białych fotografii i sześciu barwnych  planów przedstawiających Dworzec Morski  i Magazyn Tranzytowy w Gdyni. Oprawa albumu wykonana została z brązowego płótna introligatorskiego. Obiekty są naklejone pojedynczo na czarne tekturowe karty przedzielone bibułą. Karty w środku zostały połączone z oprawą brązowym sznurkiem w grzbiecie.

Fotografie przedstawiają zimowy wygląd Dworca Morskiego, ujęcie od frontu oraz od nabrzeży, magazynu tranzytowego i dworca – ujęcie od n. Francuskiego; budynku Magazynu Tranzytowego – ujęcie od  n. Holenderskiego. Zdjęcia ukazują wnętrza Dworca Morskiego – główny hol wejściowy z tablicami pamiątkowymi na półpiętrze oraz wejściem widocznym od strony holu. Dwie fotografie przedstawiają Magistralę Węglową w rejonie Gdyni.  Barwne plany to tzw. plany sytuacyjne poszczególnych kondygnacji obu budynków.

Gmach Dworca Morskiego został zbudowany według projektu katowickiego oddziału berlińskiej spółki autorskiej Dyckerhoff & Widmann, zatwierdzonego w 1932 roku. Wykonawcą była Spółka Techniczno-Budowlana Skąpski, Wolski, Wiśniewski. Poświęcenie gmachu odbyło się 8 grudnia 1933 roku i zbiegło się z zakończeniem głównych prac przy budowie portu. Uroczystość połączono z obchodami piętnastej rocznicy odzyskania niepodległości. Wnętrze hali głównej przykryte zostało czworokątną, cienkościenną kopułą żelbetową, zwieńczoną ostrosłupowym świetlikiem. Fasadę budynku po obu bokach wzbogacały płaskorzeźby orłów polskich. Dworzec miał połączenie kolejowe z Etapem Emigracyjnym na Grabówku.

Do Dworca Morskiego przylegał budowany równocześnie Magazyn Tranzytowy. Jest to dwukondygnacyjny budynek w kształcie prostokąta. Na parterze znajdowała się hala pasażerska z pocztą, ekspedycją bagażową, biurem informacyjnym, kantorem wymiany i innym pomocniczymi pomieszczeniami. Na piętrze zlokalizowano biura linii okrętowych, pomieszczenia Urzędu Celnego, górną bagażownię oraz pomieszczenia przeznaczone dla dyżurnego ruchu, zawiadowcy stacji, inspektora emigracyjnego i lekarza portowego.