Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Poświęcenie statku „Robur VIII” (31 obiektów)

W pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozwój polskiej floty handlowej przebiegał powoli.   Działalność powstających przedsiębiorstw armatorskich była nietrwała.

Sytuacja w rozwoju polskiej floty handlowej poprawiła się dopiero w drugiej połowie lat 20-tych XX wieku , kiedy to państwo polskie bezpośrednio włączyło się w  jej rozbudowę. W 1927 r. powstało w Gdyni Przedsiębiorstwo Państwowe „Żegluga Polska”. W roku następnym utworzony został „Polbryt”, czyli Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe.

Obok kapitału państwowego do rozwoju polskiej floty handlowej przyczyniła się również inicjatywa prywatna. W 1927 r. górnośląski koncern przemysłowy „Robur” utworzył Polsko-Skandynawskie Towarzystwo Okrętowe, zwane w skrócie „Polskarob”. Powstanie przedsiębiorstwa było rezultatem umowy podpisanej pomiędzy rządem polskim a koncernem „Robur”. W umowie tej była mowa o wydzierżawieniu terenów portowych na nabrzeżu szwedzkim. W zamian za co koncern miał to nabrzeże zagospodarować oraz uruchomić własną flotę pływającą pod polską banderą.

  Naczelnym dyrektorem przedsiębiorstwa był inż. Alfred Falter. Początkowo największym udziałowcem firmy był kapitał zagraniczny, następnie większość udziałów przejął A. Falter.  Główna siedziba spółki mieściła się początkowo przy ul. Świętojańskiej w domu Jacobiniego. W 1935 r. „Polskarob” wybudował własną siedzibę na Kamiennej Górze przy ul. Korzeniowskiego  8/10.

Spółka ta posiadała własną flotę statków wiozących węgiel do portów skandynawskich. Wszystkie jednostki nosiły nazwę „Robur” z kolejnym numerem rzymskim(od I do VIII). W sumie użytkowano 8 takich masowców.

W zbiorach Muzeum Miasta Gdyni posiadamy album fotograficzny z 31 fotografiami z uroczystości poświęcenia ostatniego  statku  tego armatora – „Robur VIII”. Statek został zbudowany w szkockiej stoczni Burntisland.  Jednostka o długości 92,88 m, szerokości 13,56 m, mogła przewozić 4300 ton węgla.

W czasie wojny, wraz z innymi statkami „Polskarob”,  statek ten znalazł się w Wielkiej Brytanii i zmienił nazwę na „Zagłoba”.  Niestety w lutym 1943 r. „Zagłoba” (dawny Robur VIII) zaginął na Atlantyku w konwoju płynącym ze Stanów Zjednoczonych. Na pokładzie znajdowała się 26-osobowa załoga z  kpt. Zbigniewem Deyczakowskim na czele. Była to największa strata Polskiej Marynarki Handlowej w czasie II wojny światowej.

Autorem fotografii w albumie jest Ernest Raulin pracujący dla Urzędu Morskiego. Jego zdjęcia ukazywały się w  przedwojennych przewodnikach po Gdyni np. „Przewodnik – Informator Turystyczny po Gdyni i Wybrzeżu”. Jesienią 1939 roku okazał się zdrajcą i przekazywał Niemcom zdjęcia gdynian znajdujących się na ich listach proskrypcyjnych. Po wojnie został za to skazany na więzienie.