Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Wbijanie pali pod budowę molo

Opis szczegółowy:

Robotnicy podczas prac związanych z budową molo Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków. Na końcu drewnianego pomostu, na torach, umieszczony jest kafar portowy, przy pomocy którego wbijano sosnowe pale w dno morza – co czynią ujęci na zdjęciu robotnicy naprowadzający pal zawieszony na wysięgniku kafara.

Klisza o formacie 9 x 12 cm odpowiada formatowi płyt szklanych aparatu, który posiadał inż. Tadeusz Wenda, być może to zdjęcie wykonał sam, aby zobrazować początkowy etap prac portowych.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Fotograf Port Praca Przemysł

Okres:

1920-1929

Rodzaj/typ:

Negatyw szklany

Autor: nieznany

Data: 1921-1922

Sygnatura: MMG/HM/II/1542

Wymiary: 12,0 x 9,0 cm

Tworzywo: klisza szklana

Licencja: domena publiczna