Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Stan wojenny w Polsce 1981-1983 (59 obiektów)

13 grudnia 1981 r. mieszkańcy Gdyni, podobnie jak miliony Polaków obudzili się w nowej rzeczywistości. I Sekretarz KC PZPR gen. Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie w kraju stanu wojennego. Na mocy tej nielegalnej, nawet według prawa PRL, decyzji władzę w kraju przejęło wojsko. Tysiące działaczy Solidarności zostało internowanych, wprowadzono godzinę milicyjną, zmilitaryzowano gospodarkę i zaostrzono cenzurę. Szacuje się, że na skutek użycia broni, szykan ze strony SB, pobić i skrytobójczych mordów w stanie wojennym i późniejszych latach w całym kraju życie straciło około 100 osób.

Część działaczy zdelegalizowanej Solidarności kontynuowała swoją działalność w strukturach podziemnych. Gdynia stanowiła aż do końca lat osiemdziesiątych silny ośrodek opozycyjny. Antykomunistyczne demonstracje z okazji rocznic 3 maja, 31 sierpnia i 11 listopada były stałym elementem pejzażu gdyńskich ulic, aż do przemian ustrojowych w roku 1989.

 Kolekcja zawiera fotografie przedstawiające manifestacje antykomunistyczne w Gdyni w latach osiemdziesiątych XX wieku. Zbiór dwudziestu zdjęć (MMG/HM/II/2075/1-20) jest fotorelacją przedstawiającą interwencję ZOMO w czasie drugiej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych 31 sierpnia 1982 r. Zostały one wykonane z okien mieszkań w budynkach przy ul. Bema 76/77. 
Zespół 40 fotografii czarno-białych przedstawia protesty mieszkańców przeciwko władzy w latach osiemdziesiątych na ulicach Gdyni. Niestety nie znamy autora, bądź autorów tych zdjęć. Według osoby od której nabyto zdjęcia, zostały one znalezione na śmietniku.

Lista obiektów: