Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Henryk Poddębski

Przeładunek towarów na nabrzeżu Francuskim

Opis szczegółowy:

Negatyw celuloidowy, czarno-biały, z zespołu 536-u negatywów dokumentujących miasto i port w Gdyni oraz Orłowo  w latach 30-tych XX wieku.
Fotografia wykonana podczas prac przeładunkowych na nabrzeżu Francuskim. Na drewnianej rampie, między budynkiem magazynowym, a drewnianymi wagonami towarowymi, znajdują się trzy bele ładunków. Dwie bele są zawieszone za pomocą lin na haku zwisającym z dźwigu półbramowego, którego prowadnica wsparta jest o dach magazynu. Przy pracy zostało ujętych kilku mężczyzn. Na pierwszym planie widoczny, stojący mężczyzna ujęty od tyłu. Na dalszym, za ładunkiem, stoi mężczyzna wsparty o wózek transportowy.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Port Przemysł

Okres:

1930-1939

Rodzaj/typ:

Negatyw celuloidowy

Autor: Henryk Poddębski

Data: 1935

Sygnatura: MMG/HM/II/1281/46

Wymiary: 2,4 x 3,6 cm

Tworzywo: klisza celuloidowa

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0PL