Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Madeła Władysław

Projekt szopy zapasowej dla cegielni dla p. inż. B. Nowackiego w Gdyni / Projekt suszarni dla cegielni p. inż. B. Nowackiego w Gdyni

Opis szczegółowy:

Rysunek projektu szopy zapasowej dla cegielni dla P. inż. B. Nowackiego w Gdyni oraz suszarni dla cegielni tegoż samego inwestora. Autorem projektów Władysław Madeła. Plansza podzielona na dwa dwie części, po jednej na każdy projekt. Na pierwszej dwa rysunki, jeden pod drugim: przekrój przez wiązar środkowy, przekrój przez wiązar szczytowy. Na drugiej również dwa rysunki, w tym samym układzie: przekrój przez wiązar szczytowy, przekrój przez wiązar środkowy. Wszystko w skali 1:100. Oba obiekty o prostej, drewnianej konstrukcji, w formie hali o dwuspadowym, dachu z niewielkim spadkiem połaci. Na rysunkach podstawowe wymiary oraz przekroje konkretnych elementów konstrukcyjnych. W lewym, dolnym rogu obydwu projektów napis: „Gdynia dnia 25 stycznia 28.”

Dodatkowe dane:

Obiekt należy do kolekcji:

Plany z pracowni Władysława Madeły

Kategorie obiektu:

Architektura

Okres:

1920-1929

Technika:

tusz

Autor: Madeła Władysław

Data: Array

Sygnatura: MMG/HM/I/4658/70

Wymiary: 43,5 x 45,5 cm

Tworzywo: kalka techniczna

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL