Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Array

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej – Czerwonych Kosynierów nr 101(103) z zespołu 153 kart ewidencyjnych budynku z czasów okupacji niemieckiej.

Opis szczegółowy:

Karta ewidencyjna z naklejoną w prawym rogu czarno-białą fotografią, pod którą umieszczono odręczny napis „Foto 373/4”. W lewym górnym rogu umieszczono odręcznie sygnaturę obiektu. Poniżej zdjęcia, bliżej lewego dolnego rogu karty sytuacyjnego znajduje się tabelka zawierająca dane techniczne. Obok tabelki, po prawej stronie karty znajduje się rubryka z danymi w języku niemieckim, ooraz datą 28.IV.43, a także dopisany ołówkiem napis „zwII/43”. Fotografia przedstawia niedokończony budynek niewiadomego typu. Budynek posiada wykonane ściany boczne do wysokości pierwszego piętra, podstawowe elementy konstrukcyjne prateru, oraz zręby konstrukcji pierwszego piętra. Nie posiada zadaszenia.
Na odwrocie karty znajduje się tabelka z opisem technicznym budynku w języku niemieckim. W rubryce z nazwą ulicy znajduje się przekreślony, wykonany na maszynie napis „Albert Forster – 150-te”. Obok dopisana odręcznie polska nazwa ulicy „Morska – Czerwonych Kosynierów”. W rubryce z numerem budynku znajduje się wykonany na maszynie napis 101, przekreślony i podkreślony na czerwono. Obok wykonany odręcznie dopisek w języku niemieckim „Jetzt 103”. Poniżej, znajduje się drugi, nieczytelny dopisek w języku niemieckim.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Architektura

Okres:

1939-1945

Autor: Array

Data: 1939-1945

Sygnatura: MMG/HM/II/30/75

Wymiary: 20,6x21,4cm (wymiary karty); 6,9x 9,9 cm (wymiary

Tworzywo: karton

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0PL