Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 67 w Gdyni

Opis szczegółowy:

Karta ewidencyjna z naklejoną fotografią czarno-białą w prawym górnym rogu, z naniesionym szkice m położenia i danymi technicznymi budynku w języku niemieckim, z czasów okupacyjnych. Plan budynku stanowi figura, powstała przez połączenie trzech delikatnie rozczłonkowanych prostokątów, ustawionych do siebie równolegle, za pomocą małych kwadratów o szerokości ryzalitów centralnej części, określający kompleks trzech budynków połączonych ze sobą.

Fotografia kompleksu budynków mieszkalnych, przy ulicy Morskiej 67 (dawniej Czerwonych Kosynierów) wykonana od strony ulicy prostopadłej do niej, przedstawia budynek na skrzyżowaniu ulic oraz fragment przystającego do niego prostopadle.
Budynek czterokondygnacyjny, o jednej osi w partii szczytu i sześciu w elewacji frontowej, otynkowany, z wieńczącym gzymsem prostym, o dachu czterospadowym. Na osiach prostokątne otwory okienne z nadświetlem. W elewacji frontowej, na osiach pierwszej od lewej i czwartej, ryzality zwieńczone daszkami. W partii przyziemia, na osi centralnej, boniowanie ściany, w niej otwór drzwiowy nad nim nadświetle i zwornik na osi symetrii. W połaci dachu, w szczycie i na osi drugiej i trzeciej, wole oka oraz wysokie prostopadłościenne kominy.
Po prawej stronie fotografii, widoczny fragment przystającego budynku o pięciu kondygnacjach, dachu czterospadowym, rozczłonkowanym. Na styku dwóch budynków, w partii przyziemia, widoczny prostokątny otwór. Na widocznych dwóch osiach budynku, prostokątne otwory okienne z nadświetlem, w pierwszej od lewej płaskie balkony, w drugiej, w połaci dachu, wole oko. W pierwszej kondygnacji, w partii szczytu, drzwi do których prowadzą dobudowane, proste schody z balustradą.
Posesja ogrodzona jest płotem sztachetowym, wspartym na betonowych słupach zakończonych owalnie. Na pierwszym planie, na chodniku, spacerujące młoda kobieta  z małą dziewczynką. W tle niewyraźna zabudowa i port.

   
Na odwrocie karty wypełnienie danych maszyno-drukiem z okresu okupacji niemieckiej. Nazwa ulicy w języku niemieckim „Albert-Foster” przekreślona, poprawiona odręcznie na nazwy polskie z okresu PRL-u – „Czerwonych Kosynierów”, uzupełniona o przedwojenną i współczesną – „Morska”. W rubryczce z napisem „Bauart” wypełnienie pola maszyno-drukiem „Eisenbetonskelettb

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Architektura

Okres:

1939-1945

Autor: nieznany

Data: 1939-1945

Sygnatura: MMG/HM/II/30/105

Wymiary: 20,7 x 21,3 cm (karta), 6,7 x 9,9 cm (fotografia)

Tworzywo: karton, papier fotograficzny

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL