Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Legionów 56 w Gdyni

Opis szczegółowy:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Legionów 56 w Gdyni, z zespołu 15 kart z fotografiami budynków z czasów okupacji niemieckiej. Karta z naklejoną fotografią czarno-białą w prawym górnym rogu, z naniesionymi danymi technicznymi budynku. Zdjęcie przedstawia budynek mieszkalny w zabudowie pierzejowej o czterech kondygnacjach, z usługami w parterze. Usytuowany na rogu ul. Syrokomli oraz Legionów, pod numerem 56. Rzut w kształcie litery L. konstrukcja żelbetowa. Ściany pokryte tynkiem, zwieńczone gzymsem. Dach płaski. Na zdjęciu południowa oraz wschodnia elewacja. Ta pierwsza, od strony ulicy Syrokomli, o czterech osiach. Pierwsze trzy, licząc od lewej, takie same- na dole witryna, powyżej oddzielenie gzymsem, a nad nim duże okna na kolejnych dwóch kondygnacjach oraz jedno niższe na ostatniej. Środkowa oś z wejściem zamiast witryny. Oś od narożnika z witryną w parterze oraz cofnięciem powyżej, tworzącym taras na pierwszej kondygnacji, nad nim balkon w tym samym układzie, z metalową balustradą przykrytą płytą na całej szerokości przodu i drugą, z boku, z prześwitami u góry i na dole. Na ostatniej kondygnacji jeszcze głębsze cofnięcie, również z tarasem wystającym poza obrys niższej kondygnacji na długość balkonu. Balustrada metalowa o poziomym układzie. Elewacja od ulicy Legionów z wejściem od narożnika, na wysokości cofniętego tarasu wyższej kondygnacji. Oprócz tego dwie osie. Pierwsza, bliżej wejścia, z witryną w parterze i po jednym oknie na kondygnację, powyżej. Na ostatniej kondygnacji cofnięty taras. Płyty balkonów wyznaczają gzyms odcinający poszczególne kondygnacje, do połowy elewacji. Druga oś prosta, z jednym oknem na każdej kondygnacji. Na odwrocie karty, wypełnienie danych maszyno-drukiem z okresu okupacji niemieckiej. Nazwa w języku niemieckim „Schiller” przekreślona, poprawiona odręcznie na nazwę polską „Legionów”.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Architektura

Okres:

1939-1945

Autor: nieznany

Data: 1939-1945

Sygnatura: MMG/HM/II/100/7

Wymiary: 20,3x21,0 cm (karta), 7,3x9,7 cm (fotografia)

Tworzywo: tektura, papier fotograficzny

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL