Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Karta ewidencyjna budynku przy Skwerze Kościuszki 13 w Gdyni

Opis szczegółowy:

Karta ewidencyjna budynku przy Skwerze Kościuszki 10/12 w Gdyni, z zespołu 14 kart z fotografiami budynków z okresu okupacji niemieckiej. Karta z naklejoną fotografią czarno-białą w prawym górnym rogu, z naniesionym szkicem położenia i danymi technicznymi budynku. Fotografia obrazuje sześciokondygnacyjny budynek przy Skwerze Kościuszki nr 10/12, przy skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego. Obiekt o konstrukcji żelbetowej. Ściany zwieńczone gzymsem, pokryte tynkiem. Dach płaski. Parter wyższy. Na zdjęciu fasada budynku oraz ślepa ściana szczytowa od strony wschodniej. Parter wypełniony witrynami, zakryty markizami prawie na całej szerokości. Wejście bliżej skrzyżowania z ul. Żeromskiego. Pas parteru odcięty gzymsem od reszty budynku. Narożnik powyżej cofnięty, z jedną osią wąskich okien. Tynk miedzy nadprożem a parapetem kolejnego okna w ciemniejszym kolorze, tworzy iluzję jednego pasa okiennego. Delikatniejszy podział poprzeczny w postaci linii wyżłobionych w tynku na wysokościach nadproży oraz parapetów. Pozostała część elewacji o pięciu takich samych osiach okien licząc od prawej strony, następnie jednej osi szerszych okien, zakończona wyobleniem do cofniętego narożnika. Przy nim, zaokrąglony balkon sięgający do szerszego okna. Balustrada metalowa, ażurowa. Na całej długości elewacji- od wyoblenia do ostatniego okna gzyms na wysokości parapetu, na każdej z kondygnacji. Na jego długości pola międzyokienne wypełnione ciemniejszym tynkiem. Dalej- do ściany szczytowej, tylko cienkie linie na wysokości gzymsu oraz nadproża, jak w przeciwnym narożniku. Wyoblenie na ostatniej kondygnacji przechodzi w półokrąg, reszta elewacji cofnięta. Kamienica Stanisława Pręczkowskiego była realizowana w trzech etapach w latach 1928-1937. Projekt autorstwa Tadeusza Jędrzejewskiego został wykonany w nurcie wczesnego funkcjonalizmu. Zastosowano odniesienia do okrętów: uskokowo cofnięty narożnik wyższy o jedną kondygnację, sąsiadujący z cylindryczną formą nawiązującą do mostku kapitańskiego, podkreśloną metalowymi balustradami balkonów i ciemniejszym tynkiem. Dawniej na parterze działały lokale handlowe oraz kino „Polonia” (po wojnie – „Goplana”). Na odwrocie karty, wypełnienie maszyno-drukiem z okresu okupacji niemieckiej. Nazwa ulicy w języku niemieckim „Adolf Hitler Platz”, przekreślona i poprawiona odręcznie na nazwę w języku polskim „Skwer Kościuszki”.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Architektura

Okres:

1939-1945

Autor: nieznany

Data: 1939-1945

Sygnatura: MMG/HM/II/199/13

Wymiary: 20,3 x 21,0 cm (karta), 7,5 x 10,6 cm

Tworzywo: tektura, papier fotograficzny

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL