Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Nowaliński Jarosław

Gdynia Chylonia – widok ze wzniesienia terenu na osiedle mieszkaniowe przy ob. ul. Morskiej i Starogardzkiej

Opis szczegółowy:

Negatyw czarno-biały ze zbioru czterdziestu negatywów przedstawiających Gdynię lat 60 XX wieku, autorstwa Jarosława Nowalińskiego. Fotografia przedstawia widok ze wzniesienia terenu w rejonie ul. Swarzewskiej. W centrum widoczne są wielokondygnacyjne budynki mieszkalne (bloki) oraz inna zabudowa mieszkalna w rejonie skrzyżowania ul. Czerwonych Kosynierów (ob. ul. Morska) z ul. Starogardzką (z prawej str.). Z przodu boki przy ul. Morskiej 19 i 15. Na dalszym planie widoczne tory kolejowe oraz zabudowania przy ul. Puckiej. W oddali Kępa Oksywska i Pogórze – widoczne budynki.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Krajobraz Miasto

Okres:

1960-1969

Rodzaj/typ:

Negatyw celuloidowy

Autor: Nowaliński Jarosław

Data: 1967

Sygnatura: MMG/HM/II/217/20

Wymiary: 5,6 x 5,6 cm

Tworzywo: klisza celuloidowa

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL