Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Henryk Poddębski

Zabudowania portowe przy ulicy Polskiej w Gdyni

Detailed description:

Negatyw szklany ze zbioru 236 czarno-białych negatywów autorstwa Henryka Poddębskiego, wykonanych podczas jego podróży na wybrzeże w latach 1930-1937.
Fotografia przedstawia zabudowania portowe przy ulicy Polskiej w Gdyni. Na pierwszym planie założenia parkowe oraz tory kolejowe. Na dalszym, torowisko z licznymi wagonami towarowymi. W tle, od lewej widoczne budynki: Chłodnia Portowa, magazyn Nr 3, magazyn firmy „Pantarei”, fragment magazynu Polskiego Monopolu Tytoniowego. W oddali częściowo widoczna Łuszczarnia Ryżu oraz Olejarnia „Union”.

Additional information:

Object categories:

Industry City Harbor

Period:

1930-1939

Technique:

Glass negative

Kind/type:

Glass negative

Author: Henryk Poddębski

Date: 1934

Signature: MMG/HM/II/527/48

Measurements: 10 x 15 cm

Material: szkło

License: CC BY-NC-ND 3.0PL