Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Wizyta delegacji francuskiej w Gdyni

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego wykonana podczas wizyty delegacji francuskiej w Gdyni. Wizyta ambasadora Francji w Polsce w czasie pobytu eskadry francuskich okrętów wojennych w porcie gdyńskim. Na peronie dworca kolejowego w Gdyni w rzędzie idą, od lewej: szef francuskiej misji wojskowej w Polsce – gen. Charles Charpy (w jasnym mundurze), starosta wejherowski (Leon Ossowski lub Alfons Chmielecki), burmistrz Gdyni – Augustyn Krauze, ambasador francuski – Jules La Roche oraz dowódca floty polskiej kmndr Józef Unrug. W głebi, z lewej widać m.in. zegar wskazujący godz. 9.50. Na awersie odręcznie napisano nazwisko autora, nazwę miasta i datę. Na odwrocie są fioletowy stempel autora i odręczny napis: “ze zbiorów St. Zaleskiego”.

Additional information:

Object categories:

Events People

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 14.09.1926

Signature: MMG/HM/II/2700

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL