Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Henryk Poddębski

Statek m/s “Piłsudski”

Detailed description:

Negatyw celuloidowy, czarno-biały, z zespołu 536-u negatywów dokumentujących miasto i port w Gdyni oraz Orłowo  w latach 30-tych XX wieku.
Fotografia wykonana podczas przywitania statku pasażerskiego  m/s „Piłsudski” w porcie Gdyni. Na pierwszym planie, po prawej stronie, widoczny dziób statku pasażerskiego z oznaką legionową: „JP /1Br” oraz z orłem w centrum. Na dalszym planie, po lewej stronie, znajduje się statek żeglugi przybrzeżnej w gali banderowej, płynący na wodach awanportu – widok lewej burty.

Additional information:

Object categories:

City Harbor People

Period:

1930-1939

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Henryk Poddębski

Date: 1935

Signature: MMG/HM/II/1281/179

Measurements: 2,4 x 3,6 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0PL