Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Robotnicy budujący port wojenny na Oksywiu

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego wykonana podczas budowy portu wojennego. Zdjęcie pamiątkowe dwudziestu robotników ustawionych na wzniesieniu Kępy Oksywskiej – sześciu leży na ziemi, sześciu w przyklęku, pozostali stoją. Po środku, na ziemi leżą narzędzia ciesielskie m.in. piła. Po prawej stronie ujęcie na dachy budynku Koszar Marynarki Wojennej w budowie – widoczne rusztowania. Na dalszym planie, po lewej stronie początek budowanego molo w porcie wojennym, a w oddali po prawej mieści się port tymczasowy Gdyni. Na zdjęciu odręcznie naniesiono nazwę „GDYNIA”- w lewym górnym rogu, oraz datę „1.V.1926” – przy dolnej krawędzi zdjęcia. Na rewersie naniesiony jest fioletowy stempel odautorski oraz odręczna adnotacja: „ze zbiorów St. Zaleskiego”.

Additional information:

Object categories:

Harbor People

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 01.05.1926

Signature: MMG/HM/II/2701

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL