Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Henryk Poddębski

Przeładunek towarów na nabrzeżu Francuskim

Detailed description:

Negatyw celuloidowy, czarno-biały, z zespołu 536-u negatywów dokumentujących miasto i port w Gdyni oraz Orłowo  w latach 30-tych XX wieku.
Fotografia wykonana podczas prac przeładunkowych na nabrzeżu Francuskim. Na drewnianej rampie, między budynkiem magazynowym, a drewnianymi wagonami towarowymi, znajdują się trzy bele ładunków. Dwie bele są zawieszone za pomocą lin na haku zwisającym z dźwigu półbramowego, którego prowadnica wsparta jest o dach magazynu. Przy pracy zostało ujętych kilku mężczyzn. Na pierwszym planie widoczny, stojący mężczyzna ujęty od tyłu. Na dalszym, za ładunkiem, stoi mężczyzna wsparty o wózek transportowy.

Additional information:

Object categories:

Industry Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Henryk Poddębski

Date: 1935

Signature: MMG/HM/II/1281/46

Measurements: 2,4 x 3,6 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0PL