Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Madeła Władysław

Projekt na przybudowę stodoły dla pana Walentego Nykielskiego w wybudowaniu Chyloni

Detailed description:

Rysunek projektu na przebudowę stodoły dla Pana Walentego Nykielskiego wybudowaną w Chylonii. Autorem projektu Władysław Madeła. Na planszy trzy rysunki w skali 1:100. Od lewej: widok przebudowywanej elewacji, przekrój; pod spodem: rzut przyziemia oraz plan sytuacyjny w skali 1:500. Budynek parterowy o drewnianej konstrukcji z dwuspadowym dachem. Dobudowywana część o pulpitowym dachu będącym przedłużeniem głównej połaci. Wewnątrz szereg pomieszczeń gospodarczych. Stodoła wraz z dobudowywaną częścią zlokalizowana tuż przy drodze, kalenicą prostopadle do jej osi. W lewym dolnym rogu napis: „Gdynia dnia 30 lipca 1927r.” obok podpis autora.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Plany z pracowni Władysława Madeły

Object categories:

Architecture

Period:

1920-1929

Technique:

Ink

Kind/type:

Plan

Author: Madeła Władysław

Date: 30.07.1927

Signature: MMG/HM/I/4658/53

Measurements: 32 x 42,5 cm

Material: kalka techniczna

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL