Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Początek budowy tzw. portu wewnętrznego – widok w stronę Oksywia

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego wykonana w czasie budowy portu wewnętrznego w Gdyni. Zdjęcie przedstawia obszar od strony Gdyni przy budowanym basenie portowym im. J. Piłsudskiego. Na pierwszym planie, po lewej stronie na rozległym piaszczystym terenie poprowadzony w głąb jest rurociąg refulacyjny. Po prawej tory kolejowe. W głębi powstający basen portowy, w którym widoczne są od prawej m.in. : pogłębiarka czerpakowa, barka robocza z wysięgnikiem, barka z ażurową wieżą – tzw. pływająca betonownia, holownik. Dalej, widoczne ustawiony ciąg skrzyń betonowych pod budowę fundamentów nabrzeża. Pierwszy od lewej częściowo zanurzony w wodzie. W tle Kępa Oksywska z zabudowaniami Marynarki Wojennej. Na rewersie naniesiony jest fioletowy stempel odautorski: „Fotograf/ Roman Morawski/Gdynia” oraz nadruk pocztówkowy: „Carte Postale”.

Additional information:

Object categories:

Harbor Sea

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1925

Signature: MMG/HM/II/5252/2

Measurements: 8,8 x 13,9 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL