Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Początek budowy molo Węglowego w porcie gdyńskim

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego wykonana na początku budowy Molo Węglowego w porcie Gdyni w 1925 roku. Ujęcie wykonane z morza, przedstawia roboczy pomost zbudowany na drewnianych palach wbitych w ziemie, na których znajdują się trzy kafary (dwa na krańcu pomostu i trzeci w połowie). Po prawej stronie widoczne są żaglówka i dwie łodzie wiosłowe. Na dalszym planie, po lewej stronie mieszczą się ażurowe elementy konstrukcyjne. Mniej więcej po środku widocznej linii brzegowej, znajduje się portowa wieża ciśnień. W tle zalesione wzgórza. Na rewersie naniesiony fioletowym tuszem stempel odautorski „ FOTOGRAF/ ROMAN MORAWSKI/ GDYNIA”, nadruk wydawniczy „CARTE POSTALE” oraz odręczna adnotacja „ze zbiorów St. Zaleskiego”.

Additional information:

Object categories:

Industry Harbor

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1925

Signature: MMG/HM/II/2698

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL