Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Początek budowy Basenu Marsz. J Piłsudskiego. Urząd Celny przy ul. Centralnej

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego, widok z góry na ulicę Centralną. W prawym dolnym rogu widoczne baraki Konsorcjum Francusko-Polskiego budującego port w Gdyni. Po drugiej stronie drogi, z prawej mieści się budynek Urzędu Celnego – w ujęcie ściany frontowej i bocznej budynku z facjatkami na dachu. Na dalszym planie znajduje się Basen Marszałka Piłsudskiego w budowie, przy jego nabrzeżu widoczne od lewej są szalanda i pogłębiarka czerpakowa. W tle łąki ciągnące się pod wzgórze Kępy Oksywskiej. Na odwrocie naniesiony został fioletowy stempel odautorski: „FOTOGRAF/ ROMAN MORAWSKI/ GDYNIA”, adnotacja ołówkiem: „ok. 1927-8 ul. Chrzanowskiego (dawniej Centralna) – Budynek pierwszego Urzędu Celnego wyb. W 1926 r/ pierwszy urząd celny”.

Additional information:

Object categories:

Industry Architecture Landscape Harbor

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1926-1927

Signature: MMG/HM/II/320/1

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL