Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Nowaliński Jarosław

Plac Kaszubski w Gdyni

Detailed description:

Negatyw czarno-biały ze zbioru czterdziestu negatywów przedstawiających Gdynię w latach 60 XX wieku, autorstwa Jarosława Nowalińskiego. Fotografia przedstawia ujęcie Placu Kaszubskiego wykonane z poziomu dachu budynku na wysokości ulicy Jana z Kolna. Na pierwszym planie widzimy ogrodzony teren – pętla trolejbusowa – w centrum placu z małym budynkiem typu barakowego, ciężarówką oraz sylwetkami mężczyzn przy pracy. Wzdłuż prawego chodnika, w ciągu jeden za drugim, zaparkowane są trolejbusy. Na dalszym planie widoczne budynki m.in. Szpital Miejski przy ul. Migały (ob. ul. Wójta Radtkego) i na Placu Kaszubskim. W tle widoczna zabudowa miejska Gdyni.

Additional information:

Object categories:

City

Period:

1960-1969

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Nowaliński Jarosław

Date: 1967

Signature: MMG/HM/II/217/40

Measurements: 5,6 x 5,6 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL