Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Panorama Gdyni od strony portu w rejonie dworca kolejowego i Grabówka

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przedstawia widok od strony portu w kierunku dworca kolejowego i Grabówka. W prawym, dolnym rogu znajduje się fragment budowanego budynku przy ulicy Centralnej (obecnie Chrzanowskiego). Pośrodku, na bocznicy kolejowej stoi obok siebie kilka zestawów pociągów i wagonów towarowych. W oddali, po prawej stronie widoczny gmach dworca kolejowego, a po prawej zabudowania Grabówka. W tle pokryte lasem wzgórza. Na rewersie naniesiony jest fioletowy stempel odautorski.

Additional information:

Object categories:

City Harbor

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1926-1927

Signature: MMG/HM/II/2687

Measurements: 8,9 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL