Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Kongres Eucharystyczny w Gdyni, 1939 – ołtarz na Placu Grumwaldzkim

Detailed description:

Negatyw czarno-biały wykonany w 1939 roku w trakcie Mszy Świętej w ramach obchodów Kongresu Eucharystycznego w Gdyni. Na fotografii ołtarz umieszczony poniżej Kamiennej Góry, na Placu Grunwaldzkim. Ołtarz składa się z nastawy ołtarzowej w postaci otwartego tryptyku oraz baldachimu nad nim z napisem “IHS” na zwisającej tkaninie. Na prowadzących do ołtarza schodach rozwinięty jest dywan. Ujęcie na zdjęciu, przedstawia klękających przed biskupem kapłanów, w tle widoczni zgromadzeni wierni oraz drzewa.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Negatywy - Gdynia lat 30. XX w.

Object categories:

People

Period:

1930-1939

Kind/type:

Celluloid negative

Author: nieznany

Date: 1939

Signature: MMG/HM/II/776

Measurements: 2,5 x 3,5 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0PL