Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Zygmunta Augusta 13A i 13 w Gdyn

Detailed description:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Zygmunta Augusta 13A i 13 w Gdyni, z zespołu 5 kart z fotografiami budynków z czasów okupacji niemieckiej.
Karta z naklejoną fotografią czarno-biała w prawym górnym rogu, z naniesionym szkicem położenia i danymi technicznymi budynku na planie rozczłonkowanego trapezu, o kątach prostych.
Na fotografii widoczne elewacje budynku od strony ulicy Zygmunta Augusta oraz ulicy 10 Lutego. Budynek pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, otynkowany, o układzie geometrycznym, dachu płaskim i żelbetowej konstrukcji. Głównym elementem kompozycyjnym obiektu jest rytm wydatnych pilastrów na symetrycznych fasadach. Pilastry pomiędzy dziewięcioma osiami określonymi przez przeprucie prostokątnymi otworami okiennymi elewacji frontowej. W partii przyziemia elewacji frontowej, trzy otwory drzwiowe  na osiach centralnych, w partii podpiwniczenia, małe otwory okienne na osiach. W dwóch pierwszych kondygnacjach okna typu porte-fenetre. W kondygnacji drugiej ze wstawioną balustradą ze szczebli metalowych.  W kondygnacji trzeciej i czwartej otwory okienne prostokątne z balustradami balkonowymi i oknami typu porte-fenetre na trzech osiach centralnych. Na krańcowych osiach i w najwyższej kondygnacji małe otwory okienne. Fasada flankowana prostym gzymsem cofniętym na osiach krańcowych. Elewacja boczna o układzie symetrycznym, złożona z dwóch modułów stworzonych przez wykluczenie dwóch osi z elewacji frontowej, o metalowych balustradach w trzech środkowych kondygnacjach, na osiach 5-8 i 11-13.

Na pierwszym planie widoczna otwarta brama wykonana z zamontowanych na betonowych słupach siatek metalowych, w centrum widoczne drzewo.

W budynku przy ulicy 10 Lutego 8 i Zygmunta Augusta 13A i 13 mieścił się od 1929 roku oddział Banku Gospodarstwa Krajowego. Budynek ten stanowi pierwszy przykład wertykalnego modernizmu w Gdyni. Stanowi wertykalną odmianę umiarkowanego modernizmu. To jeden z pierwszych budynków w śródmieściu bez historyzujących detali, zaprojektowany w 1928 roku przez Konstantego Jakimowicza.
Na odwrocie karty wypełnienie danych maszyno-drukiem z okresu okupacji niemieckiej. Nazwa ulicy w języku niemieckim „Burgunden” przekreślona. Poprawiona odręcznie na nazwę polską „Zygmunta Augusta”. W dolnej rubryce, określonej przez „Unmerkungen”, mieści się notka w języku niemieckim „Ecke Hermann Göring=Strasse – Postamt”, czyli określenie lokalizacji, wskazanie umiejscowienia poczty na rogu przecinających się ulic „Hermann Goring Straße” czyli 10 Lutego i „Burgunden straße” Zygmunta Augusta.

Additional information:

Object categories:

City Architecture

Period:

1939-1945

Kind/type:

Record sheet

Author: nieznany

Date: 1939-1945

Signature: MMG/HM/II/8/1

Measurements: 20,3 x 21,0 cm

Material: karton, papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL