Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 145 w Gdyni

Detailed description:

Karta ewidencyjna z naklejoną fotografią czarno-białą w prawym górnym rogu, z naniesionym szkicem położenia i danymi technicznymi budynku. Na fotografii budynek mieszkalny przy ulicy Morskiej 145 (dawniej Czerwonych Kosynierów), dwukondygnacyjny, trzyosiowy, o dachu prostym, nachylonym do tylnej elewacji. W partii przyziemia trzy witryny sklepowe na osiach. Kondygnacje flankuje gzyms prosty.

W otworze okiennym, witryny na osi centralnej, umieszczona jest tkanina z symbolem III Rzeszy, swastyką. W witrynie przy krawędzi wschodniej budynku, na szybie napis w języku niemieckim ” Fleisch”.
Przed budynkiem widoczna kobieta trzymająca łatę, niewyraźne sylwetki kobiet i dzieci przechodzących. W tle wielokondygnacyjny budynek mieszkalny z witryną sklepową, nad którą mieści się szyld z napisem w języku niemieckim ” Fleis..Georg G…”. Przy lewej krawędzi fotografii jest fragment słupa trakcji elektrycznej.      

Na odwrocie karty wypełnienie danych maszynopisem z okresu okupacji niemieckiej. Nazwa ulicy w języku niemieckim “Albert-Forster” przekreślona, poprawiona odręcznie na nazwy polskie z okresu PRL-u “Czerwonych Kosynierów”, uzupełniona o przedwojenną i współczesną “Morska”.

Additional information:

Object categories:

Architecture

Period:

1939-1945

Kind/type:

Record sheet

Author: nieznany

Date: 1939-1945

Signature: MMG/HM/II/30/46

Measurements: 20,2 x 20,9 cm (karta), 6,7 x 9,9 cm (fotografia)

Material: CC BY-NC-ND 3.0 PL

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL