Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Karta ewidencyjna budynku przy ul. Orłowskiej 70

Detailed description:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Orłowskiej 70 (numeracja Gotenhafen), z zespołu 38 kart z fotografiami budynków z okresu okupacji niemieckiej.
Z naklejoną czarno-białą fotografią budynku przy prawym boku, z naniesionymi odręcznie danymi w języku niemieckim. Na odwrocie, dodatkowo zamieszczona jest koperta z negatywem czarno-białym.
Zdjęcie przedstawia podpiwniczony, dwukondygnacyjny budynek z nadbudówką, o ścianach otynkowanych i dachu płaski z wystającym okapem.

Fotografia frontowej elewacji. Budynek o formie prostopadłościanu z dobudowanym niższym gankiem od przodu oraz wyższym elementem od tyłu. W parterze trzy osie okien. W centralnej części schody prowadzące do wejścia poprzez zabudowany ganek będący ostatnią z osi, z oknem na frontowej ścianie. Jego dach jest równocześnie tarasem wyższej kondygnacji z balustradą w postaci przedłużenia ściany, zwieńczonej niewielkim gzymsem. Po środku ściany tarasu znajduje się wejście. Pozostała część ściany z trzema oknami w równym rozstawie, zamykającym się w pionie wyznaczonym przez krawędzie dwóch okien parteru. W głębi, nadbudówka z dodatkowym piętrem. W jej frontowej ścianie trzy małe okienka bliżej prawej krawędzi ściany. Widoczna boczna elewacja głównej bryły, ślepa ściana nadbudówki z dwoma pasami okienek na dwóch ostatnich kondygnacjach.

Additional information:

Object categories:

Architecture

Period:

1939-1945

Author: nieznany

Date: 10.04.1941

Signature: MMG/HM/II/879/69

Measurements: 15 x 21 cm

Material: tektura, papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL