Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 9/11

Detailed description:

Karta ewidencyjna budynku na Placu Górnośląskim 9/11 w Gdyni, z zespołu 19 kart z fotografiami budynków z czasów okupacji niemieckiej.
Z naklejoną fotografią czarno-białą w prawym górnym rogu oraz z naniesionymi danymi technicznymi budynku.
Zdjęcie przestawia trzykondygnacyjny dom z poddaszem i usługami w parterze przy Placu Górnośląskim, pod numerem 9 i 11. Obiekt składa się z dwóch zlicowanych elewacją frontową budynków bliźniaczych o jednolitej fasadzie. Plan każdego z elementów prostokątny z występem od zaplecza. Ściany murowane, pokryte tynkiem. Dach dwuspadowy, o niewielkim kącie nachylenia połaci, kryty papą.
Widok od wschodniego narożnika. Boczna ściana ślepa. Frontowa elewacja z dużymi, szklanymi witrynami w parterze oraz wejściami pomiędzy nimi- razem dziewięć osi naprzemiennie ustawionych witryn i wejść. Bezpośrednio nad nimi gzyms na całej szerokości, oddzielający parter od pozostałej części budynku. Wyższe kondygnacje o pięciu osiach takich samych okien na każdym poziomie oraz jednym niższym w pasie poddasza.
Na odwrocie karty wypełnienie danych maszyno-drukiem z okresu okupacji niemieckiej. Nazwa w języku niemieckim „ Fritz Grön=Platz= Befreiungspl.” przekreślona, poprawiona odręcznie na nazwę polską „Plac Kaszubski”.

Additional information:

Object categories:

Architecture

Period:

1939-1945

Kind/type:

Record sheet

Author: nieznany

Date: 1939 -1945

Signature: MMG/HM/II/57/13

Measurements: 20,3 x 21,0 cm (karta), 7,3 x 9,7 cm (fotografia)

Material: tektura, papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL