Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Dźwig pływający przy budowie nabrzeża Pilotowego (obecnie Fińskiego)

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przedstawia dźwig pływający w gdyńskim porcie. Na pierwszym planie, na piaszczystym terenie widoczne ułożone rury. Nieco dalej, po lewej stronie, ku morzu ciągnie się rurociąg refulacyjny, położony wzdłuż fragmentu burty szalandy, za nią holownik. W centrum zdjęcia, za betonową pochylnią znajduje się ażurowa konstrukcja, przechylonego dźwigu portowego. Przy prawej krawędzi zdjęcia częściowo widoczny jest holownik. Na rewersie naniesiony jest fioletowy stempel odautorski „FOTOGRAF/ ROMAN MORAWSKI/ GDYNIA” oraz nadruk pocztówkowy.

Additional information:

Object categories:

Harbor Sea

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1925-1929

Signature: MMG/HM/II/5256

Measurements: 14,0 x 9,0 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL