Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Staszewski Florian

Defilada z okazji I Rocznicy Wyzwolenia Gdyni

Detailed description:

Negatyw czarno-biały ze zbioru negatywów dotyczących Gdyni z lat 1945-1946, przedstawiający defiladę w ramach obchodów z okazji I Rocznicy Wyzwolenia Gdyni w dniach 6-7 kwietnia 1946 roku.
 Na pierwszym planie maszerujący mężczyżni w mundurach (wysokie buty, długie płaszcze, czapki). Od prawej, trzech trzyma karabiny, czwarty salutuje. W rzędzie za nimi, dwóch maszerujących ze strzelabami wspartymi o lewe barki.
W centrum fotografii, drewniana platforma z umiejscowionym na jej licu godłem Polski z okresu powojennego (orzeł bez korony). Na niej stoi ówczesny prezydent Gdyni Henryk Zakrzewski wraz z salutującym mężczyzną w starszym wieku, o wysokiej randze wojskowej marynarki. Na konstrukcji towarzyszą im dygnitarze i kapitanowie wraz z rodzinami. Z lewej znajduje się grupka dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Na dwóch masztach powiewające flagi, po lewej stronie flaga Polski.
W tle widoczna południowa elewacja i szczyt mieszkalnego budynku wielokondygnacyjnego o układzie geometrycznym.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Florian Staszewski’s negatives of 1945-1946

Object categories:

Events

Period:

1945-1949

Technique:

photography

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Staszewski Florian

Date: 1946

Signature: MMG/HM/II/192/62

Measurements: 2,4 x 3,7 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL