Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Budowa magazynów paliw płynnych na Oksywiu

Detailed description:

Fotografia pochodząca z zespołu 158 zdjęć z okresu okupacji niemieckiej, przedstawiających prace nad przebudową i dostosowaniem  gdyńskiego portu do potrzeb Kriegsmarine.
Zdjęcie wykonane podczas budowy podziemnych magazynów paliw płynnych na Oksywiu. Przedstawia wykop w ziemi w którym, mieści się kafar, dokoła wewnętrznego placu położone są tory kolejki robotniczej. Na pierwszym planie znajduje się mała szopa z otwartymi na zewnątrz drzwiami. Dalej, powyżej skarpy, widoczne są baraki portowe, zeskładowane deski i słupy sieci elektrycznej.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Gdynia Port During World War II

Object categories:

Work Harbor

Period:

1939-1945

Technique:

photography

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: Array

Signature: MMG/HM/II/541/19

Measurements: 8,4 x 11,2 cm

Material: papier

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL