Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Budowa kanału doprowadzającego wodę morską do elektrowni

Detailed description:

Fotografia czarno-biała z albumu dokumentującego budowę elektrowni parowej systemu sieciowego „Gródek” w Gdyni (budowa trwała 16 miesięcy – 1935-1936).
Na zdjęciu wykop kanału doprowadzającego wodę morską do elektrowni – teren budowy. Na pierwszym planie, po lewej stronie mieści się kafar parowy wbijający ściankę szczelną. Nieopodal niego mała drewniana przybudówka i robotnik opierający się o jej ściankę. Wykop częściowo wypełniony wodą. Na dalszym planie, po prawej stronie widoczny budynek garaży w trakcie budowy.
W lewym dolnym rogu na negatywie naniesione są: numer dokumentacji fotograficznej „2248” oraz data wykonania „8.10.35”.

Additional information:

Object categories:

Work Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 8.10.1935

Signature: MMG/HM/II/1769/32

Measurements: 12,0 x 17,2 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL