Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Budowa budynku pomp i sit elektrowni parowej w Gdyni

Detailed description:

Fotografia czarno-biała z albumu dokumentującego budowę elektrowni parowej systemu sieciowego „Gródek” w Gdyni (budowa trwała 16 miesięcy – 1935-1936).
Zdjęcie wykonane podczas wywozu ziemi z terenu pod budynek pomp i sit. Na pierwszym planie widoczny drewniany barak roboczy, a po prawej elementy drewnianej konstrukcji, której fragment wystaje z prawej krawędzi zdjęcia. W wykopie, po torze dwa konie ciągną trzy wagoniki, trzech mężczyzn pomaga je pchać.
W dolnym pasie zdjęcia, po lewej stronie naniesiona jest data wykonania „21.9.35”, po prawej numer dokumentacji fotograficznej „2234”.

Additional information:

Object categories:

Work Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 21.9.1935

Signature: MMG/HM/II/1769/17

Measurements: 12,2 x 17,2 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL