Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

P.G.Z.G. Oddział 1 Gdynia

Afisz – Rozporządzenie Prezydenta Gdyni w sprawie sprzedaży i wyszynku napojów alkoholowych

Detailed description:

Rozporządzenie Prezydenta Miasta Gdyni – “w sprawie ograniczeń w sprzedaży/ i wyszynku napojów alkoholowych/ z dnia 12 stycznia 1949 roku”. W rozporządzeniu podano: źródła ustaw w oparciu o które wydano dokument, w pierwszym paragrafie podano zasady zakazu, w drugim paragrafie poinformowano, kto może uzyskać zwolnienie, w trzecim wymieniono sankcje jakie grożą za niedostosowanie się do nowych przepisów. W imieniu prezydenta rozporządzenie podpisał wiceprezydent – A. Gruszczyński.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Plakaty - Afisze

Object categories:

Industry People

Period:

1945-1949

Kind/type:

Placard

Author: P.G.Z.G. Oddział 1 Gdynia

Date: 1949

Signature: MMG/HM/I/3944

Measurements: 43 x 30,5 cm

Material: papier

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL