Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Plany miasta (45 objects)

Zbiory kartograficzne Muzeum Miasta Gdyni nie są wydzielone z ogólnych zasobów działu i nie posiadają odrębnych ksiąg inwentarzowych. Obecnie jest to zespół około 700 obiektów.

Wśród nich jest wiele planów Gdyni. Wyłania się z nich obraz rozwoju miasta od początku jego istnienia. W naszych zbiorach znajdują się plany Gdyni, jej dzielnic oraz portu z różnych okresów historycznych.