Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Plakaty - Afisze (33 objects)

W zbiorach Muzeum Miasta Gdyni znajduje się około 2100 plakatów i afiszy związanych z życiem Gdyni. Wśród nich warto wymienić obszerną kolekcję obiektów obrazujących życie kulturalne i sportowe Gdyni w okresie od lat 30. XX w. do czasów nam współczesnych. Wśród nich większy ciąg tworzą afisze klubów sportowych (M.Z.K.S. Arka, R.K.S. Gdynia Bałtyk) oraz plakaty filmowe i teatralne. Nie do przecenienia są afisze i obwieszczenia dotyczące wydarzeń istotnych dla lokalnej społeczności: śmierci gen. Orlicz-Dreszera, wysiedleń gdynian w październiku 1939, mordu dwóch szesnastolatków na Obłużu w czasie II wojny światowej, wydarzeń grudniowych, stanu wojennego oraz rozporządzenia regulujące życie codzienne w nowej rzeczywistości Polski Ludowej.

Wszystkie te plakaty będą sukcesywnie udostępniane w sieci.