Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Wojskowy Instytut Geograficzny

Mapa Wybrzeża Wschodniego

Detailed description:

Mapa Wybrzeża Wschodniego. Gdynia. Pas 29-30. Słup 27. Skala 1:100000. Mapa topograficzna barwna. Granice przedstawionego obszaru wyznaczają: na NW m. Rozewie, na NE Morze bałtyckie, na SW rzeka Zagórska Struga, na SE Zatoka Pucka. Mapa obejmuje część Gdyni(Chwarzno, Witomino, Wiczlino). Tytuł widoczny na marginesie w jego prawej górnej części. Legenda na marginesie z lewej strony. Na marginesie dolnym zamieszczono skalę oraz trzy mapki kornerowe: 1- Położenia arkusza na mapie1:300 000 i arkusze sąsiednie; 2- Podział administracyjny; 3- Opracowano na podstawie mapy 1:25 000 z 1937 r. i Materiałów Biura Hydr. Maryn. Wojennej. Na marginesie mapy z prawej strony umieszczono kolejną mapkę kornerową. Przedstawia ona sieć hydrograficzną z rozmieszczeniem kanałów na rzekach i zbiornikach wodnych (bez ich nazw). Na marginesie mapy w jego prawej górnej części znajduje się pieczątka Archiwum Działu Historii m.Gdyni, sygn. akt 63. Na odwrocie mapy znajduje się ta sama pieczątka, pod którą umieszczono napis: Dar Zb.Beisert 11.07.72 r.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Plany miasta

Object categories:

City Harbor

Period:

1930-1939

Technique:

Colour print

Kind/type:

Map

Author: Wojskowy Instytut Geograficzny

Date: 1930-1939

Signature: MMG/HM/I/416

Measurements: 34 x 41

Material: papier

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL