Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Plany z pracowni Władysława Madeły (65 objects)

Zespół planów pochodzących z biura budowniczego Władysława Madeły w Gdyni, skala 1:100, II poł. lat 20. XX w. – 98 szt. Plany budynków mieszkalnych, gospodarczych w Gdyni, na Kamiennej Górze, w Chyloni, na Oksywiu, Obłużu, w Redłowie, Orłowie i w Cisowej; wykonane na kalce oraz światłokopie. Na planach podpis lub pieczęć W. Madeły,  podpisy właścicieli gruntów lub budynków, podpisy autorów projektów budynków.
Stan zachowania: większość planów w stanie dobrym,  niektóre z ubytkami krawędzi i narożników i rdzawymi plamkami przy krawędziach.

List of objects:

Projekt na budowę domu mieszkalnego dla w. pana Jana Hallmana w Gdyni

Projekt na budowę domu mieszkalnego dla w. pana Jana Hallmana w Gdyni

Date: 10.01.1928

Rysunek na budowę domu mieszkalnego w Gdyni przy ul. Abrahama – właść. Kazimierz Mucha

Rysunek na budowę domu mieszkalnego w Gdyni przy ul. Abrahama – właść. Kazimierz Mucha

Date: 20.06.1927

Projekt budowy domu mieszkalnego i piekarni dla mistrza piekarskiego pana Alojzego Pomieczyńskiego w Gdyni

Projekt budowy domu mieszkalnego i piekarni dla mistrza piekarskiego pana Alojzego Pomieczyńskiego w Gdyni

Date: 1920-1929

Projekt na budowę domu dochodowego dla W. Pana J. Skelnika w Gdyni

Projekt na budowę domu dochodowego dla W. Pana J. Skelnika w Gdyni

Date: 08.12.1927

Dom mieszkalny Romana Gułakowskiego we wsi Nowe Obłuże

Dom mieszkalny Romana Gułakowskiego we wsi Nowe Obłuże

Date: 12.07.1929

Projekt na do- i nadbudowę domu dla pana Leonarda Konkela w Gdyni Oksywia nr 13

Projekt na do- i nadbudowę domu dla pana Leonarda Konkela w Gdyni Oksywia nr 13

Date: 12.06.1927

Projekt na budowę domku mieszkalnego dla pana Józefa Cynki w Obłużu

Projekt na budowę domku mieszkalnego dla pana Józefa Cynki w Obłużu

Date: 10.09.1927

Projekt na budowę domu mieszkalnego dla p. Fr. Treppnera w Gdyni

Projekt na budowę domu mieszkalnego dla p. Fr. Treppnera w Gdyni

Date: 10.01.1928

Projekt na budowę domu mieszkalnego dla p. Fr. Treppnera w Gdyni

Projekt na budowę domu mieszkalnego dla p. Fr. Treppnera w Gdyni

Date: 1920-1929

Projekt na budowę domu mieszkalnego dla p. Fr. Treppnera w Gdyni

Projekt na budowę domu mieszkalnego dla p. Fr. Treppnera w Gdyni

Date: 30.01.1923

Projekt na budowę chlewa dla rolnika pana Jana Treppnera w Wybudowaniu -Chylonia

Projekt na budowę chlewa dla rolnika pana Jana Treppnera w Wybudowaniu -Chylonia

Date: 02.07.1927

Projekt na rozbudowę domu mieszkalnego dla pana Leonarda Konkela w Gdyni, Oksywia nr 13

Projekt na rozbudowę domu mieszkalnego dla pana Leonarda Konkela w Gdyni, Oksywia nr 13

Date: 08.06.1927

Projekt na do- i nadbudowę domu dla pana Leonarda Konkela w Gdyni Oksywia nr 13

Projekt na do- i nadbudowę domu dla pana Leonarda Konkela w Gdyni Oksywia nr 13

Date: 12.06.1927

Projekt na do i nadbudowę domu mieszkalnego dla pana Leonarda Konkela w Gdyni Oksywia nr 13

Projekt na do i nadbudowę domu mieszkalnego dla pana Leonarda Konkela w Gdyni Oksywia nr 13

Date: 12.06.1927

Projekt budowy oficyny dla w. pana Władysława Sypniewskiego w Gdyni

Projekt budowy oficyny dla w. pana Władysława Sypniewskiego w Gdyni

Date: 22.01.1929

Projekt budowy oficyny dla w. pana Władysława Sypniewskiego w Gdyni

Projekt budowy oficyny dla w. pana Władysława Sypniewskiego w Gdyni

Date: 1920-1929