Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Roman Morawski

Robotnicy budujący port wojenny na Oksywiu

Opis szczegółowy:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego wykonana podczas budowy portu wojennego. Zdjęcie pamiątkowe dwudziestu robotników ustawionych na wzniesieniu Kępy Oksywskiej – sześciu leży na ziemi, sześciu w przyklęku, pozostali stoją. Po środku, na ziemi leżą narzędzia ciesielskie m.in. piła. Po prawej stronie ujęcie na dachy budynku Koszar Marynarki Wojennej w budowie – widoczne rusztowania. Na dalszym planie, po lewej stronie początek budowanego molo w porcie wojennym, a w oddali po prawej mieści się port tymczasowy Gdyni. Na zdjęciu odręcznie naniesiono nazwę „GDYNIA”- w lewym górnym rogu, oraz datę „1.V.1926” – przy dolnej krawędzi zdjęcia. Na rewersie naniesiony jest fioletowy stempel odautorski oraz odręczna adnotacja: „ze zbiorów St. Zaleskiego”.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Ludzie Port

Okres:

1920-1929

Rodzaj/typ:

Fotografia Pocztówka

Autor: Roman Morawski

Data: 01.05.1926

Sygnatura: MMG/HM/II/2701

Wymiary: 8,8 x 13,8 cm

Tworzywo: tektura

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL