Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

1920-1929 (461 obiektów)

Harcerze na drewnianym pomoście portu tymczasowego w Gdyni

Harcerze na drewnianym pomoście portu tymczasowego w Gdyni

Data: 1923-1924

Wbijanie pali pod budowę portu tymczasowego w Gdyni – inż. Tadeusz Wenda na holowniku „Kastor” nadzoruje pracy

Wbijanie pali pod budowę portu tymczasowego w Gdyni – inż. Tadeusz Wenda na holowniku „Kastor” nadzoruje pracy

Data: 1921

Pierwszy zagraniczny statek handlowy w porcie gdyńskim – parowiec Kentucky

Pierwszy zagraniczny statek handlowy w porcie gdyńskim – parowiec Kentucky

Data: 13.08.1923

Uroczystość poświęcenia rozpoczętej budowy portu tymczasowego w Gdyni

Uroczystość poświęcenia rozpoczętej budowy portu tymczasowego w Gdyni

Data: 29.05.1921

Uroczystość poświęcenia rozpoczętej budowy portu tymczasowego w Gdyni – wbicie pierwszego pala

Uroczystość poświęcenia rozpoczętej budowy portu tymczasowego w Gdyni – wbicie pierwszego pala

Data: 29.05.1921

Uroczystość na molo Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków

Uroczystość na molo Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków

Data: 1923

Pracownicy budowy portu tymczasowego na pomoście

Pracownicy budowy portu tymczasowego na pomoście

Data: 1921-1922

Żołnierze I Kursu Inzynierii Wojskowej na pomoście portu tymczasowego w trakcie budowy

Żołnierze I Kursu Inzynierii Wojskowej na pomoście portu tymczasowego w trakcie budowy

Data: 1922

Budowa portu tymczasowego – widok od strony północnej

Budowa portu tymczasowego – widok od strony północnej

Data: 1922-1923

Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych zatwierdzający delegowanie inż. Tadeusza Wendy do Wolnego Miasta Gdańsk

Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych zatwierdzający delegowanie inż. Tadeusza Wendy do Wolnego Miasta Gdańsk

Data: 2.10.1920

Pismo Dyrekcji Budowy Dróg Wodnych w Warszawie do Ministra Robót Publicznych w sprawie delegowania inż. Tadeusza Wendy do Gdańska

Pismo Dyrekcji Budowy Dróg Wodnych w Warszawie do Ministra Robót Publicznych w sprawie delegowania inż. Tadeusza Wendy do Gdańska

Data: 30.03.1920

Pismo Towarzystwa Robót Inżynierskich w Poznaniu do Kierownictwa Budowy Portu w Gdyni w Warszawie

Pismo Towarzystwa Robót Inżynierskich w Poznaniu do Kierownictwa Budowy Portu w Gdyni w Warszawie

Data: 26.03.1921

Pismo Szefa Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych Kazimierza Porębskiego

Pismo Szefa Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych Kazimierza Porębskiego

Data: 15.10.1920

Pismo Najwyższej Izby Kontroli Państwa do Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych ze zgodą na sprzedaż pali sosnowych

Pismo Najwyższej Izby Kontroli Państwa do Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych ze zgodą na sprzedaż pali sosnowych

Data: 05.04.1921

Pismo Najwyższej Izby Kontroli Państwa do Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych w sprawie nieudzielenia TRI zaliczki

Pismo Najwyższej Izby Kontroli Państwa do Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych w sprawie nieudzielenia TRI zaliczki

Data: 01.04.1921

Pismo Najwyższej Izby Kontroli Państwa do Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych w sprawie budowy portu w Gdyni

Pismo Najwyższej Izby Kontroli Państwa do Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych w sprawie budowy portu w Gdyni

Data: 12.11.1920