Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Roman Morawski

Panorama portu i miasta od strony obecnej ul. Morskiej

Opis szczegółowy:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przedstawia widok na dworzec kolejowy i zabudowania Gdyni od strony obecnej ulicy Morskiej. Zdjęcie wykonane ze skarpy, której fragment widać w lewym dolnym rogu. Poniżej znajduje się otoczone budynkami podwórko. W drzwiach mieszkalnego budynku parterowego stoi dziecko. Dalej widoczna Szosa Gdańska i budynki zlokalizowane przy niej. Na dalszym planie, po lewej stronie znajduje się zespół dworca kolejowego – zachodnia elewacja. Po prawej stronie, w głębi są budynki miasta, m.in. bliżej środka – budynek magistratu przy ul. Starowiejskiej, a przy krawędzi zdjęcia – Hotel Słupski przy ulicy Dworcowej. W oddali, po lewej stronie budujący się port. Na rewersie odręczna adnotacja: „Zbiór W. Zaleskiego”.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Miasto

Okres:

1920-1929

Rodzaj/typ:

Fotografia Pocztówka

Autor: Roman Morawski

Data: 1927

Sygnatura: MMG/HM/II/318/13

Wymiary: 8,9 x 13,9 cm

Tworzywo: tektura

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL